MITSUBISHI

  • MITSUBISHI Pajero 2004 FOB US$ 4,800.-
  • MITSUBISHI Canter 3ton Dump 2006 FOB US$ 14,800.-
  • MITSUBISHI Pajero 2007 FOB US$ 16,800.-
good shopping